Informace pro občany – svoz velkoobjemového odpadu

Velkoobjemový odpad

Z důvodu neustálého zdražování služeb a energií jsme nuceni omezit od 1. 11. 2022 službu pro občany – návozy do třídícího a skladového střediska firmy NYKOS a. s. ve Ždánicích (každá první sobota v měsíci od 8.00 do 13.00 hodin) – na 2 návozy za domácnost na kalendářní rok.

Jednotlivé návozy se omezují na:

- velkoobjemový odpad (např. nábytek, koberec apod.)

- 4 ks pneumatik od osobního auta

- barvy

Mimo tyto návozy obecní úřad zajistí 1x ročně svoz velkoobjemového odpadu přistavěním kontejneru v každé místní části obce.

Na Obecním úřadě můžete odevzdat nebezpečný odpad – elektrospotřebiče, baterie, zářivky – a to v úředních hodinách (pondělí 8.00 – 18.00 hod. a středa 8.00 – 12.00 hod.) nebo po předchozí telefonické domluvě na tel. č. 321 623 781.

 

Komentáře jsou zavřeny.