- Informační server obce Dolní Chvatliny - http://www.dolnichvatliny.cz -

Informace Obce Dolní Chvatliny v souladu se zák. 106/99 Sb.

Posted By admin On 1.2.2000 @ 3:36 pm In | Comments Disabled

1. Úplný název obce.

Obec Dolní Chvatliny

2. Důvod a způsob založení

Obec Dolní Chvatliny byla založena podle ustanovení §3 odst.4) zák.č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §29 odst.3) zákona č. 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura.

Složení zastupitelstva obce >>
Složení výborů a komisí >> [1]

Obecní úřad Dolní chvatliny není členěn na odborné útvary, činnost zajišťuje prostřednictvím  kanceláře starosty a administrativní pracovnice. Adresa úřadu >> [2] Úřední hodiny >> [3]

4. Kontaktní spojení

Kontakty obecního úřadu a podatelny >>
Úřední hodiny obecního úřadu >> [3]

4.1 Kontaktní poštovní adresa k doručování poštovních zásilek.

Adresa obecního úřadu >> [2]

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny obecního úřadu >> [3]

4.4 Telefonní čísla

Kontakty obecního úřadu >> [2]

4.5 Čísla faxu

Kontakty obecního úřadu >> [2]

4.6 Adresa oficiálních internetových stránek Obce Dolní Chvatliny

http://www.dolnichvatliny.cz [4]

4.7 Adresa e-podatelny

podatelna@dolnichvatliny.cz [5]
Kontaktní formulář podatelny >> [6]

4.8 Další elektronické adresy

info@dolnichvatliny.cz [7] obecná komunikace s obecním úřadem
starosta@dolnichvatliny.cz [8]starosta obce

5. Případné platby lze poukázat

Platby lze poukázat na níže uvedený bankovní účet, nebo uhradit v hotovosti v úřední hodiny v budově obecního úřadu. Adresa úřadu >> [2] Úřední hodiny >> [3]

Číslo bankovního účtu: 2800371570/2010
Banka: FIO

Platby ve správním obvodu obce:
- poplatek za odpad
- poplatek za psy
- nájemné z pozemků
- nájemné z bytů
- nájemné – nebytové prostory

6. IČ

00235351

7. DIČ

CZ00235351

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Zápisy ze zasedání zastupitelstva >> [9]
Platné obecně závazné vyhlášky >> [10]
Dokumenty financování provozu obce >> [11]
Ostatní dokumenty >>

8.2 Rozpočet

Schválený rozpočet Obce Dolní Chvatliny na rok 2011 (pdf 29 KiB) [12]

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace se podávají podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:
- písemně
- osobně
- e-mailem
- elektronickým podáním
- telefonicky
Adresa úřadu, kontakty >> [2] Kontaktní formulář podatelny >> [6] Úřední hodiny >> [3]

10. Příjem žádostí a dalších podání

- písemně
- osobně
- e-mailem
- elektronickým podáním
- telefonicky
- prostřednictvím datové schránky
Adresa úřadu kontakty >> [2] Kontaktní formulář podatelny >> [6] Úřední hodiny >> [3]

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky >> [13]
Adresa úřadu, kontakty >> [2] Úřední hodiny >> [3]

12. Formuláře

Bližší informace a poskytování formulářů na Obecním úřadě Dolní Chvatliny:
Adresa úřadu, kontakty >> [2] Úřední hodiny >> [3]

13. Popisy postupů -návody pro řešení životních situací

Osobně na Obecním úřadě Dolní Chvatliny, informace na Portálu veřejné správy České republiky:
Adresa úřadu, kontakty >> [2] Úřední hodiny >> [3]
Portál veřejné správy České republiky >> [14]

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Platné obecně závazné vyhlášky Obce Dolní Chvatliny >> [10]
Důležité zákony a předpisy >> [15]

14.2 Vydané právní předpisy

Platné obecně závazné vyhlášky Obce Dolní Chvatliny >> [10]

15. Úhrady za poskytování informací, sazebník úhrad

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.
Aktuální informace o požadovaných úhradách lze získat osobně, nebo prostřednictvím kontaktů Adresa úřadu, kontakty >> [2] Úřední hodiny >> [3]

16. Výroční zprávy

Výroční zpráva_za_rok_2014 >>
Výroční zpráva_za_rok_2015 >>
Výroční zpráva_za_rok_2016 >>
Výroční zpráva_za rok 2017 >>
Výroční zpráva za rok 2018 >>
Výroční zpráva za rok 2019 >> [16]
Výroční zpráva za rok 2020 >> [17]

17. Organizace zřizované Obecí Dolní Chvatliny

Mateřská šlola Dolní Chvatliny >> [18]
Velký dechový orchestr Kolín >> [19]

18. Žádosti a odpovědi

2021
1/2021 [20]Article printed from Informační server obce Dolní Chvatliny: http://www.dolnichvatliny.cz

URL to article: http://www.dolnichvatliny.cz/informace-o-obci-dolni-chvatliny/

URLs in this post:

[1] Složení výborů a komisí >>: http://www.dolnichvatliny.cz/slozeni-vyboru-komisi/

[2] Adresa úřadu >>: http://www.dolnichvatliny.cz/kontakty/

[3] Úřední hodiny >>: http://www.dolnichvatliny.cz/uredni-hodiny/

[4] http://www.dolnichvatliny.cz: http://www.dolnichvatliny.cz

[5] podatelna@dolnichvatliny.cz: mailto:podatelna@dolnichvatliny.cz

[6] Kontaktní formulář podatelny >>: http://www.dolnichvatliny.cz/kontaktni-formular-podatelny/

[7] info@dolnichvatliny.cz: mailto:info@dolnichvatliny.cz

[8] starosta@dolnichvatliny.cz: mailto:starosta@dolnichvatliny.cz

[9] Zápisy ze zasedání zastupitelstva >>: http://www.dolnichvatliny.cz/rubrika/zapisy-ze-zasedani/

[10] Platné obecně závazné vyhlášky >>: http://www.dolnichvatliny.cz/rubrika/platne-obecne-zavazne-vyhlasky/

[11] Dokumenty financování provozu obce >>: http://www.dolnichvatliny.cz/rubrika/finance/

[12] Schválený rozpočet Obce Dolní Chvatliny na rok 2011 (pdf 29 KiB): http://www.dolnichvatliny.cz/wp-content/uploads/2011/01/Schvaleny_rozpocet_Obce_Dolni_Chvatliny_2011.pdf

[13] Opravné prostředky >>: http://www.dolnichvatliny.cz/uredni-deska/ostatni-dokumenty/opravne-prostredky/

[14] Portál veřejné správy České republiky >>: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/place

[15] Důležité zákony a předpisy >>: http://www.dolnichvatliny.cz/dulezite-zakony-a-predpisy/

[16] Výroční zpráva za rok 2019 >>: http://www.dolnichvatliny.cz/wp-content/uploads/2020/03/Vyrocni_zprava_dle_zakona_106_za_rok_2019.pdf

[17] Výroční zpráva za rok 2020 >>: http://www.dolnichvatliny.cz/wp-content/uploads/2021/02/Vyrocni_zprava_dle_zakona_106_za_rok_2020.pdf

[18] Mateřská šlola Dolní Chvatliny >>: http://www.dolnichvatliny.cz/materska-skola/kontakt.html

[19] Velký dechový orchestr Kolín >>: http://www.dolnichvatliny.cz/velky-dechovy-orchestr/

[20] 1/2021: http://www.dolnichvatliny.cz/wp-content/uploads/2021/03/Žádost-a-odpověď-č.12021.pdf

Copyright © 2009 Informační server obce Dolní Chvatliny. All rights reserved.